Progetta un sito come questo con WordPress.com
Crea il tuo sito

Publicera med Innede

Skicka in ditt manus till oss.
Om du har skrivit ditt manus på dator, så betyder att du har en digital fil, som kan överföras från dator till dator, i enklaste fall som bilaga till ett e-mail. Helst vill vi få PDF-filer eller på Word därför att då vet vi att det vi trycker ser ut precis som på din skärm.
Kontakta oss med ditt manuskript och låt oss sköta resten. Concierge-tjänsten inkluderar följande:

En korrekturläsning av ditt manuskript

Bock omslagsdesign och varumärke

Publicering av din bok med vårt förlag

Din bok kommer också att ha ett ISBN


Skicka ett e-postmeddelande till redazione@innede.net där du kort beskriver ditt arbete.

Om jag gillar idén skickar jag utkastet för att utvärdera innehållet.

Om ditt arbete anses vara intressant för oss, kontakta dig för att tillsammans utvärdera typerna av publikationer: